ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมอุดมการณ์ ร่วมต่อต้านการซื้อขายสัตว์ป่า พัฒนาการเลี้ยงนกกรงหัวจุก
นกสยาม >> เว็บคุณภาพ สำหรับคนเลี้ยงนกนกสวย นกงาม :: noksiam.com
   ;

แนะนำอาหารนกคุณภาพดี/สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ 02-8009090


ทกสอบห้องแสดงภาพ

คุณจะต้อง สมัครสมาชิก ก่อน จึงสามารถเข้าชมภาพที่มีเครื่องหมาย (*) ได้


ห้องแสดงภาพ


แนะนำอาหารนกคุณภาพดี/สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ 02-8009090

สาระสำคัญ วิชาการว่าด้วยนกกรงหัวจุก
 สาระ/วิชาการ » กฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มค... ฮิต RSS Feed
กฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มค...
  อาศัยอำ นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 สาระ/วิชาการ » พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ฮิต RSS Feed
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 สาระ/วิชาการ » ตำนานนกกรงหัวจุก ฮิต RSS Feed
ตำนานนกกรงหัวจุก
  

จากการศึกษาข้อมูล และจากการสอบถามผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกที่ได้ส...

 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 สาระ/วิชาการ » การดูแลนกกรงหัวจุกในแต่ละวัน ฮิต RSS Feed
การดูแลนกกรงหัวจุกในแต่ละวัน
  ผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกต้องเอาใจใส่ดูแลนกด้วยตนเอง และต้องสังเกตกิริยา อาการ ท่าทางของนกในแต่ละวัน เมื่...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 สาระ/วิชาการ » อาหารของกรงหัวจุก ฮิต RSS Feed
อาหารของกรงหัวจุก
  

นกกรงหัวจุกชอบกินผลไม้และพืชผักเป็นห...

 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 สาระ/วิชาการ » ลักษณะของนกกรงหัวจุกที่ดี ฮิต RSS Feed
ลักษณะของนกกรงหัวจุกที่ดี
  นกกรงหัวจุกที่จะนำเข้าแข่งขันนั้นต้องเป็นนกกรงหัวจุกตัวผู้ เพราะนกกรงหัวจุกตัวเมียจะร้องไม่เป็นเพลง ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 สาระ/วิชาการ » อนุสัญญาไซเตส (CITES) ฮิต RSS Feed
อนุสัญญาไซเตส (CITES)
  ไซเตส (CITES) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ( The C...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 สาระ/วิชาการ » พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.... ฮิต RSS Feed
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ....
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมค...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 สาระ/วิชาการ » กรงของนกกรงหัวจุก ฮิต RSS Feed
กรงของนกกรงหัวจุก
  กรงของนกกรงหัวจุก มีการทำออกมาจำหน่ายมีหลายแบบ เป็นแบบทั่วๆไป แบบสั่งทำปกติ, แบบสั่งทำเป็นพิเศษ ซึ่ง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 สาระ/วิชาการ » การผสมพันธุ์นกกรงหัวจุก ฮิต RSS Feed
การผสมพันธุ์นกกรงหัวจุก
  ปกตินกกรงหัวจุกตามธรรมชาติ จะมีการผสมพันธุ์กันปีละ 6-8 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะออกไข่ 2-3 ฟอง มีลูกครั้ง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 สาระ/วิชาการ » อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยง ฮิต RSS Feed
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยง
  การเลี้ยงนกกรงหัวจุก ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเลี้ยง เพื่อให้นกกรงหัวจุกได้รับอาหาร น้ำ และค...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 สาระ/วิชาการ » การเลี้ยงดูนกกรงหัวจุกระยะต่างๆ ฮิต RSS Feed
การเลี้ยงดูนกกรงหัวจุกระยะต่างๆ
  

นกกรงหัวจุกเป็นนกที่มีอายุยืน จากการ...

 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

นกเขาใหญ่
          


หมายเหตุ: นกเขาใหญ่ Spotted Dove : Streptopelia chinensis หัวเทา คอและลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลแกมม่วง หลังคอเป็นแถบดำมีจุกขาวกระจาย หลังสีน้ำตาล หางยาว ปลายขาว เสียงร้อง วุ่ก วุค ครู่ วุ่ก วุค ครู่ ก้องกังวาล ถิ่นอาศัย พื้นที่เกษตรกรรม สวน แหล่งชุมชน ชายป่า และพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ที่ราบถึงความสูง 2,040 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก ขณะบินจะเห็นสีขาวที่ปลายขนหางเส้นนอกเรียงกันเป็นแถบยาว พฤติกรรม มักพบเดินจิกกินเมล็ดพืชตามพื้นเป็นฝูงเล็กๆ และชอบเกาะตามต้นไม้หรือสายไฟริมถนน
 ................................... 
คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล "นกมืองไทย",2561 
 รุ่งโรจน์ จุกมงคล, Thailand ฺBIRD GUIDE (new edition),2558 
 ภาพประกอบ:: Julaluk Moore, Admin:: www.noksiam.com
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 09 มิ.ย. 19@ 17:31:56 ICT (168 ครั้ง) (มีต่อ... | จำนวน: 0)
นกกระจอก
         


หมายเหตุ: นกกระจอกบ้าน Eurasian Tree Sparrow : Passer montanus ปากดำ หัวน้ำตาลแดงเข้ม แก้มขาวมีแต้มดำ คอดำ ลำตัวด้านบนน้ำตาลแดงมีลายดำปีกน้ำตาลแดง มีแถบแคบๆ สีขาวพาด ลำตัวด้านล่างน้ำตาลแกมเทา เสียงร้อง ซิบ - ซิบ หรือ ซิซิบ-ซิซิบ ถิ่นอาศัย พื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนเมือง ที่ราบถึงความสูง 1,830 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก พฤติกรรม สามารถปรับตัวเข้ากับคนได้ดี จึงพบอาศัยอยู่ตามชุมชน ชอบอยู่เป็นฝูงตามบ้านเรือน และลงมาหากินตามพื้นดิน กินได้ทั้งเมล็ดพืชและแมลงแม้กระทั่งเศษอาหาร 
...................................
 คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล "นกมืองไทย",2561 
 รุ่งโรจน์ จุกมงคล, Thailand ฺBIRD GUIDE (new edition),2558 
 ภาพประกอบ:: Julaluk Moore, Admin:: www.noksiam.com
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 09 มิ.ย. 19@ 15:02:53 ICT (153 ครั้ง) (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นกกางเขนบ้าน
         


หมายเหตุ: นกกางเขนบ้าน   Oriental Magpie Robin : Copsychus saularis  ตัวผู้ หัว อก และลำตัวด้านบนดำเป็นมันเล็กน้อย ปีกมีแถบขาว ขอบหางคู่นอกๆ ขาว ลำตัวด้านล่างขาว ตัวเมีย คล้ายตัวผู้ แต่หัวและอกเทาเข้ม ลำตัวด้านบนดำไม่เหลือบเป็นมัน เสียงร้อย แหลมสูง หวาน สามารถร้องเป็นท่วงทำนอง ถิ่นอาศัย ป่าดิบ ป่าโปร่ง ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,830 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก พฤติกรรม เป็นนกที่ปรับตัวเข้ามาอาศัยร่วมกับคนได้ดี มักพบกระโดดคุ้ยเขี่ยแมลงตามพื้น และกระดกหางไปด้วยเสมอ ช่วงเช้าและเย็นชอบเกาะเด่นอยู่บนเสาโทรทัศน์หรือหลังคาบ้าน  ส่งเสียงร้องเพื่อประกาศอาณาเขต และร้องเป็นท่วงทำนองได้หลายแบบ
...................................
คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล "นกมืองไทย",2561 
รุ่งโรจน์ จุกมงคล, Thailand ฺBIRD GUIDE (new edition),2558 
ภาพประกอบ:: Julaluk Moore, Admin:: www.noksiam.com
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 09 มิ.ย. 19@ 11:50:09 ICT (142 ครั้ง) (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นกปรอดหน้านวล
          

หมายเหตุ: นกปรอดหน้านวล  Yellow - vented Bulbul : Pycnonotus goiavier  หัวมีหงอนสั้นๆ หน้าผากถึงท้ายทอยดำ คิ้วกว้างสีขาว แถบตาดำ หน้าและคอขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทา อกและท้องน้ำตาลอ่อนมีลายซีดจางๆ ก้นเหลือง, นกวัยอ่อนปากสีจาง หน้าผากและกระหม่อมสีน้ำตาล, เสียงร้อง ขวิด ขวิด, ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน ป่าขายหาด สวนผลไม้ และสวนสาธารณะในพื้นที่ราบ เป็นนกประจำถิ่นที่พบบ่อย ลักษณะและพฤติกรรมโดยรวม นกปรอดหน้านวบมีหน้าขาวนวลสมชื่อ ตัดกับแถบกลางกระหม่อมสีน้ำตาลคล้ำและและแถบหัวตาสีดำ มีหงอนสั้นๆ แต่ปกติมักแนบไปกับท้ายทอย ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านล่างสีขาว โคนหางด้านล่างสีเหลือง ปากและขาสีดำ มักพบเป็นคู่หรือฝูงเล็กๆ ชอบหากินอยู่ตามต้นไม้บริเวณพุ่มไม้ที่ต่ำกว่านกปรอดชนิดอื่นเกาะอยู่  มีถิ่นอาศัยบริเวณป่าโปร่ง พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนในที่ราบ โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล
.................................. 
คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล "นกมืองไทย",2561
รุ่งโรจน์ จุกมงคล, Thailand ฺBIRD  GUIDE (new edition),2558
ภาพประกอบ:: Julaluk Moore, Admin:: www.noksiam.com
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 07 มิ.ย. 19@ 16:14:15 ICT (199 ครั้ง) (มีต่อ... | 519 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม
ขณะนี้มี 144 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ขอบคุณผู้เยี่ยมชม noksiam.com
  ;
สินค้าจากผู้มีอุปการคุณ
สัพเพเหระ/แวดวงนกกรงหัวจุก
เพลงนกกรงหัวจุก/ข่าวสาร

ซินแบตท่านกระเจียว

นกเวียตนาม
themes by websurin