ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมอุดมการณ์ ร่วมต่อต้านการซื้อขายสัตว์ป่า พัฒนาการเลี้ยงนกกรงหัวจุก

หมวด : สาระ/วิชาการ
กลุ่มข่าว :


 อนุสัญญาไซเตส (CITES) (อ่าน 409 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : webmaster (08 พ.ค. 2562)ไซเตส (CITES) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ( The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ) หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อนุสัญญาวอชิงตัน ( Washington Convention ) ประเ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ (อ่าน 554 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : webmaster (08 พ.ค. 2562)อาศัยอำ นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (อ่าน 898 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : webmaster (08 พ.ค. 2562)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัต...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (อ่าน 559 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : แอดมิน บันทึก (08 พ.ค. 2562)พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตำนานนกกรงหัวจุก (อ่าน 18202 ครั้ง) ฮิต
โดย : webmaster (27 มิ.ย. 2556)

จากการศึกษาข้อมูล และจากการสอบถามผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกที่ได้สัมผัสกับการเลี้ยงนกกรงหัวจุก (นกหัวจุก) มานับสิบๆปี ได้กล่าวว่า ในประเทศไทย ได้มีการเลี้ยงนกกรงหัวจุก (นกหัวจุก) ที่จับมาจากป่ามาเลี้ยงแล้วนับ 100 ปี แต่เล

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรงของนกกรงหัวจุก (อ่าน 19759 ครั้ง) ฮิต
โดย : webmaster (19 ก.พ. 2556)กรงของนกกรงหัวจุก มีการทำออกมาจำหน่ายมีหลายแบบ เป็นแบบทั่วๆไป แบบสั่งทำปกติ, แบบสั่งทำเป็นพิเศษ ซึ่งแบบสั่งทำนี้จะมีความละเอียด ประณีต ความสวยงามเป็นพิเศษ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การดูแลนกกรงหัวจุกในแต่ละวัน (อ่าน 87015 ครั้ง) ฮิต
โดย : webmaster (19 ก.พ. 2556)ผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกต้องเอาใจใส่ดูแลนกด้วยตนเอง และต้องสังเกตกิริยา อาการ ท่าทางของนกในแต่ละวัน เมื่อนกมีปัญหา ไม่สบายหรือแสดงอาการผิดปกติ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งการดูแลนก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การผสมพันธุ์นกกรงหัวจุก (อ่าน 104743 ครั้ง) ฮิต
โดย : webmaster (19 ก.พ. 2556)ปกตินกกรงหัวจุกตามธรรมชาติ จะมีการผสมพันธุ์กันปีละ 6-8 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะออกไข่ 2-3 ฟอง มีลูกครั้งละ 2-3 ตัว ในปีหนึ่งๆ นกกรงหัวจุกจะมีลูกประมาณ 12-24 ตัว ซึ่ง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อาหารของกรงหัวจุก (อ่าน 83982 ครั้ง) ฮิต
โดย : webmaster (19 ก.พ. 2556)

นกกรงหัวจุกชอบกินผลไม้และพืชผักเป็นหลัก นอกจากนี้ยังชอบกินหนอน ตั๊กแตน และแมลงอื่นๆ ซึ่งเป็นอาหารโปรตีน เพื่อทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ถ้าจะให้อาหารเม็ด ต้องเป็นอาหารลูกไก่ก็ยิ่งเจริญเติบโตดี

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยง (อ่าน 7440 ครั้ง) ฮิต
โดย : webmaster (19 ก.พ. 2556)การเลี้ยงนกกรงหัวจุก ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเลี้ยง เพื่อให้นกกรงหัวจุกได้รับอาหาร น้ำ และความสะดวกสบายเมื่ออยู่ในกรง ซึ่งก็ประกอบด้วย"กรงของนกกรงหัวจุก" ซึ่งก็มี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ลักษณะของนกกรงหัวจุกที่ดี (อ่าน 42302 ครั้ง) ฮิต
โดย : นกสยาม (19 ก.พ. 2556)นกกรงหัวจุกที่จะนำเข้าแข่งขันนั้นต้องเป็นนกกรงหัวจุกตัวผู้ เพราะนกกรงหัวจุกตัวเมียจะร้องไม่เป็นเพลง ซึ่งผู้เลี้ยงต้องดูลักษณะที่ดีของนกกรงหัวจุกโดยเฉพาะตัวผู้ โดยการสังเกตรูปร่าง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การเลี้ยงดูนกกรงหัวจุกระยะต่างๆ (อ่าน 75110 ครั้ง) ฮิต
โดย : webmaster (19 ก.พ. 2556)

นกกรงหัวจุกเป็นนกที่มีอายุยืน จากการสอบถามผู้ที่เคยเลี้ยงนกกรงหัวจุกตั้งแต่ลูกนก จนมีอายุ 18 ปี นกกรงหัวจุกก็จะตาย แต่ถ้านกกรงหัวจุกที่อยู่ในธรรมชาติ มีอาหารการกินดีไม่ขาดแคลน ก็อาจจะมีอายุไ

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 การผสมพันธุ์นกกรงหัวจุก
19 ก.พ. 2556
 การดูแลนกกรงหัวจุกในแต่ละวัน
19 ก.พ. 2556
 อาหารของกรงหัวจุก
19 ก.พ. 2556
 การเลี้ยงดูนกกรงหัวจุกระยะต่างๆ
19 ก.พ. 2556
 ลักษณะของนกกรงหัวจุกที่ดี
19 ก.พ. 2556
ทั้งหมด

themes by websurin